Kurser i åndemiddelluft

Temadag i måling og vedligeholdelse af trykluftanlæg der bruges til åndedrætsluft.

Baggrund.

Kurset er lavet efter opfordring fra sagkyndige der til daglig arbejder med trykluftanlæg samt personale, der har ansvaret for fyldningen af åndemiddelluft til flasker. Kurset er udarbejdet så myndighedens nye krav til kontrol af åndemiddel bliver opfyldt.

 

   Kursussted:

  Jylland: Inspecta, Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel den 29. november 2016

  Tilmelding: Senest den 29. oktober 2016

  Pris pr. deltager: 2.800 kr. inkl. nyt kompendium samt forplejning.

 

                                                                

Kl.  9.00  Sygdomme i industrien.

 

Kl.  9.30  Lovmæssig baggrund, herunder

                         - Arbejdstilsynets bekendtgørelser

                         - Arbejdstilsynets vejledninger.

 

Kl.11.00  Gennemgang af kompressoranlæg herunder

                           -krav til Ce-mærkning

                          - rørledninger

                           -filtre

                           -rengøring af luftanlæg.

 

Kl.11.30  Indsugningskanal, kompressorrummet, kompressorfabrikat herunder:   

                               -olie & maskindiagnose

                               -vandudskiller- filter & kølesystemet.

                               -beholder og rørsystemet

                               - m.m..

                                                                                                                                  

    Kl. 12.30 Gennemgang af driftsprotokol og kontrolbog herunder:

                               -valg af måleudstyr og metoder

                               -måling af oliegasser

                                 -valg af filter og holder for partikelmåling.

                                 

Kl. 13.30  Opstilling af måleudstyr herunder:

                          -gennemgang af målemetoder

                          -justering af måleudstyret

                          -klargøring af prøverør og glas

                          -vurdering af måleresultater.

 

Kl.16.00                            slut.

 

Underviser.

Vi arbejder til daglig med måling og arbejdsmiljø. Vi underviser sagkyndige, BST-konsulenter og virksomheder i arbejdsmiljø. (Se hjemmesiden)

 

Formål.

Give deltagerne viden indenfor kompressoranlæg herunder trykbeholdere, vedligeholdelse, sikring samt Arbejdstilsynets lovmæssige krav.

  

Mål.

At kursisterne selv bliver i stand til at foretage kontrol og vedligeholdelse af trykluftanlæg samt foretage målinger af trykluften.

At kursisterne kan gennemføre en risikovurdering, ud fra de overordnede principper i DS/EN standarder og de konkrete krav i bekendtgørelserne.

At kunne vurdere kvaliteten af trykluften brugt som åndedrætsluften udfra At-vejledningen, så de

sikkerhedsmæssige mangler kan prioriteres og udbedres af virksomheden.

  

Deltagere.

Sagkyndige der til daglig beskæftiger sig med trykluftanlæg samt ansatte i BST-centre, personale på brandstationer eller lignende som i deres dagligdag får spørgsmål, skal vurdere eller ønsker bedre indsigt i brugen og måling af trykluft, der anvendes til åndedrætsværn.

Til forside
Du er her:  Kurser  >  Åndemiddelluft
Sitemap
Print